Konatelia spoločnosti:

Ing. Zuzana Ševcová

zuzana.sevcova@malygazda.sk

+421 (0)905 444 366

Mgr. Jozef Ševc

jozef.sevc@malygazda.sk

+421 (0)917 482 920

Marketingové a obchodné oddelenie:

Ing. Zuzana Ševcová

zuzana.sevcova@malygazda.sk

+421 (0)905 444 366

Ekonomické oddelenie

Veronika Harvilková

veronika.harvilková@malygazda.sk

+421 (0)914 122 501

Výrobné oddelenie:

Martina Skuncová

martina.skuncova@malygazda.sk

+421 (0)917 997 020

Fakturačné údaje:

Obchodné meno : Malý gazda s. r. o.
Sídlo : Hradisko 46, 090 42 Radoma
IČO: 47 411 147
IČ DPH: SK 2023943746

Prevádzka:

Jilemnického 1, Prešov 08001